کانون تئاتر دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
فعالیت های کانون تئاتر در سال 1392 را چگونه ارزیابی می کنید؟


کاملاً طبیعی است که از نقطه ای به نقطه ی دیگر بروید یا بدوید، و یا همزمان هم راه بروید هم حرف بزنید. همچنین شما سرشار چنان انرژی می باشید که به شما امکان جست و خیز می دهد، که برای بچه ها امری طبیعی است. بدون هرگونه تمرین قبلی، راه رفتن شما به صورت رقص، و حرف زدنتان به شکل آواز در می آید. در سطح پیشرفته تر، یعنی آمادگی برای اجرای نمایش، طبیعی است که تمرین «مکان یابی» و «حرکات عمومی» و «حرکات شخصی» در روی صحنه به طور جدا تمرین شود و چندی قبل از نخستین شب اجرا، تمرین عمومی صورت بگیرد. اجرای نمایش در برابر تماشاگران نیاز به گرایش طبیعت به سوی هنر دارد و دانسته هایی را طلب می کند. فعالیت های بدنی طبیعی و ساده ای چون راه رفتن و دویدن، موقعی که تجزیه شوند، پیچیده می شوند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بازیگر و بدنش، تئاتر،  
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ] [ 05:49 ب.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

فعالیت های بدنی، به هنگامی که تمام وجود شما را شامل می شود.، نباید، و ضرورتی هم ندارد، که کمترین مزاحمتی برای شما ایجاد کند. فکر کنید که از شما می خواهند به سرعت روی زانو های خود فرو افتید، همزمان بالاتنه و دست ها را به بالا بکشید، و با تمام قدرت آواز بخوانید. سقوط بر روی زانو ها دردی زودگذر را باعث می شود که تأثیر آن بر روی چهره، شانه ها، و صدا مشاهده می شود، و حواس تماشاگر را از پی گیری سیر نمایش منحرف می سازد. عضلات قسمت پایینی بدن، که سهولت تحرک لگن، پاها، و زانوها را موجب می شود، به بالاتنه امکان می دهد که آنرا حرکت دهید یا حرکت ندهید، و یا صدا را به هر میزان که مایلید به کار بگیرید. این عضلات، عضلات درونی را می پوشانند، و شما باید به عرض و طول عضلات بزرگ تر برای قدرت بخشیدن به حرکات خود کاملاً اعتماد کنید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بازیگر و بدنش، تئاتر،  
[ پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 ] [ 05:48 ب.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

سفت یا شل کردن تارهای صوتی تولید صدای ناهنجار می کنند. سفت یا شل کردن عضلات موجب پیدایش حرکات ناهنجار می شوند. چنانچه از نظر عمومی بدن دارای وضعیت نا متعادل باشید به زمین می افتید و قدرت برخاستن ندارید. اگر هم عضلات خود را شدیداً منقبض سازید به هیچ وجه قادر به حرکت نخواهید بود و در صورت تقلا کردن به خود صدمه می زنید. هنگامی که بدن شما در حالت تعادل و هماهنگی قرار دارد که تمام اعضاء در جای خود قرار داشته رگ و پی ها و عضلات دارای طول، قدرت، و خاصیت ارتجاعی کامل باشند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بازیگر و بدنش، تئاتر،  
[ جمعه 6 اردیبهشت 1392 ] [ 10:45 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

الف: عمل در مورد شما صورت گرفته؛ ضربه مشتی خورده و به زمین فرو می افتید ( این حرکت در واقع تجربه ای است برای فرو افتادن تمامی وزن شما، و نیاز به عدم مقاومت جسمی شما دارد).

ب: می گذارید عمل در موردتان صورت بگیرد؛ نیروی خود را از دست می دهید و به اطراف کشیده می شوید و نوسان می کنید (این حرکت تجربه ای است برای آنکه خود را در اختیار دیگران قرار دهید، و نیاز به رهایی تمام عضلات بدن دارد).

ج: عمل را خود انجام می دهید؛ نیروی خود را جمع می کنید، از جا بلند می شوید و حرکت می کنید (این حرکت تجربه ای است برای بازگشت از حالت سقوط، و نیاز به جهندگی و حالت ارتجاعی عضلات دارد).


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بازیگر و بدنش، تئاتر،  
[ سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 ] [ 12:55 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

بدن شما، به دلیل حضور شما در آن، و شناخت شما از آن، متعلق به شماست. هیچگاه به طور ظاهری به آن نگاه نکنید، و سعی نکنید که فقط جلو آیینه بایستید، در کنار خود توقف کنید و یا راه بروید و بدنتان را بررسی و تشریح نمایید؛ بلکه بین خود و بدن خود رابطه ای برقرار و نسبت به درستی درون احساس نزدیکی کنید.

شناخت باید پا را از شکل ظاهری وجود فراتر برد و عاری از هر برداشت خارجی باشد. این شناخت از تنفس، ضربان قلب، و توجه شما به تمامی بدن، از استخوان ها تا پوست، آغاز می گردد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بازیگر و بدنش، تئاتر،  
[ پنجشنبه 22 فروردین 1392 ] [ 12:51 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

شکل اندام شما، به صورت ایستاده، نشسته، و یا درحال حرکت، نشانگر شخصیت شماست. انگیزه های حرکات شما از منابع جسمی، احساسی، و ذهنی شما سرچشمه می گیرند و اعمال شما از یک، دو، و یا سه قوه ی محرکه نشأت می یابد.

بدنتان سرد است و می لرزد،

احساس سرما و ناراحتی می کنید،

می گویید هوا سرد است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بدن بازیگر، تئاتر،  
[ یکشنبه 11 فروردین 1392 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

عدم اطمینان و پریشان خیالی برای یک هنرپیشه همیشه موجب شکست است. یک بازیگر در تمام نقشهایی که بازی می کند و در هر چند دفعه اجرا باید از تسلط و اعتماد به نفسی سرشار بهره مند باشد. دارا بودن اعتماد به نفس،بسیاری از مشکلات را حل می کند و از وقوع خیلی از اتفاقات ناگوار جلوگیری می کند.

اگر اندکی به باز شدن پرده مانده و شما متوجه می شوید که مثلاً کت یا کلاه خود را گم کرده اید و نمی توانید پیدا کنید اصلاً خونسردی خود را از دست ندهید و به هیچ وجه دست پاچه نشوید، یا اگر وقتی وارد صحنه شدید متوجه شدید مثلاً عینک خود را که خیلی برایش بازی گذاشته بودید فراموش کرده اید، هراسی به دل راه ندهید. اگر در موقع بازی پایتان لیز خورد و به زمین افتادید و مثلاًَ دستتان به گلدان روی میز گرفت و گلدان به زمین افتاد و شکست و چه و چه و چه، به هیچ وجه خود را نبازید. همه این چیزها راه حل دارد و در صورت « تسلط بر نفس » هیچ فاجعه ای اتفاق نمی افتاد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، تسلط بر نفس،  
[ یکشنبه 8 خرداد 1390 ] [ 01:09 ب.ظ ] [ احمد فرخی ]

اگرچه سبک ها و قراردادهای بازیگری متنوع بوده و وسیعا˝ تغییر پذیرفته است، با این حال می توان گفت که همه بازیگران، صرف نظر از زمان و مکانشان در برخی از مسائل معین مشترکند. احتمالا˝ وظیفه بازیگر دووجهی است: وجه نخست آنکه باید جوهر نقش یا محور اصلی نقش را دریابد و وجه دیگر آنکه باید وسایل رساندن آن به تماشاگر را بیابد. سبک ها و قراردادهای متفاوت بازیگری را بعضا˝ می توان با این حقیقت تبیین کرد که اعصار و فرهنگ های مختلف، این جوهر بازیگری را به راههای متفاوتی دریافته اند. امروزه در برخورد با شخصیتی نمایشی به ویژه در نمایشی جدی، احتمالا˝ به یگانه بودن و به بسیاری از نگرش ها، و به خصایص شخصیت و شیوه های رفتاری که او را از دیگر اشخاص متمایز می سازد علاقه مند می شویم. چه بسا به بسیاری از تأثیرات حاصل از تجارب شخصی این شخصیت نمایشی که به روزگار کودکیش باز می گردد و او را چنین ساخته است نیزعلاقه مند شویم.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، جوهر نقش، شخصیت نمایشی،  
[ یکشنبه 10 بهمن 1389 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ احمد فرخی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


لوگوی اختصاصی کانون تئاتر

توی صحنه غریب زندگی هممون در نقش یک بازیگریم

باهمیم تو بازیای روزگار از درون هم ولی بی خبریم

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


English / Arabic / French / Turkish / Persian  تماس با ما Online Userدر این وبلاگ
در كل اینترنت
ایجاد خبرنامه ایمیلی

  • کد موزیک
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات