کانون تئاتر دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
فعالیت های کانون تئاتر در سال 1392 را چگونه ارزیابی می کنید؟


باید توجه داشت که در بازیگریِ تئاتر، علاوه بر بدن و بیان خوب تئاتری نیاز به قابلیت های دیگری از جمله حس درست بازیگر، تمرکز بازیگر،قدرت تخیل و میمیک چهره و غیره... نیز می باشد. همانطور که می دانید چهره ی بازیگر به اندازه ی بسیار زیادی در نشان دادن شخصیت و حالات و روحیات وی مؤثر است و به علت فاصله ی تماشاگر با او برای نشان دادن این حالات نیاز به اغراق در این حرکات در چهره می باشد و این امر نیز نیاز به تمرین و ممارست دارد. تا به امروز تا حدودی درباره ی بدن و بیان بازیگر در تئاتر و تمارین آنها در این وبلاگ صحبت شد حال ضروری دانستم که اندکی در رابطه با میمیک چهره ی بازیگر و تمرینات آن نیز صحبت کنیم. مطلبی که در زیر خواهید خواند بخش هایی از کتاب" آموزش مقدماتی بازیگری" می باشد. البته این مطلب در سطح ابتدایی بوده و فقط جهت آشنایی هنرآموزان آورده شده و مطمئناً برای استفاده ی درست از چهره در خلق شخصیت نیاز به تمرین می باشد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: میمیک، چهره، تئاتر، بازیگری،  
[ سه شنبه 22 مرداد 1392 ] [ 12:35 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

چهارشنبه: پاها، دست ها، راه رفتن، دویدن، جهیدن

الف- بنشینید، و یک پا را از زمین بلند کنید.

پا را به طرف بالا خم کنید.

انگشتان پا را به طرف پایین خم کنید.

پا را به طرف بالا خم کنید.

پا را تکان بدهید، و تمام حرکات فوق را با پای دیگر تکرار کنید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: تمرینات روزانه، تئاتر، دویدن، جهیدن، کانون تئاتر،  
[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 10:30 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

سه شنبه: زانوها، زانو زدن، نشستن، سقوط و برخاستن

الف- بایستید، پاها را در کنار هم قرار دهید، و انئکی زانو ها را خم کنید.

بلند شوید و کاملاً زانوهایتان را مستقیم کنید.

بایستید، پاهایتان را از هم باز کنید، و حرکت قبل را تکرار کنید.

بایستید، یک قدم جلو بگذارید، و حرکت قبل را تکرار کنید.

اطمینان حاصل کنید که هنگام تمرین با زانوهای خمیده، لگن خاصره فروافتاده، و ستون فقرات کاملاً مستقیم و آزاد است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: تمرینات روزانه، تئاتر، بازیگری، زانو زدن،  
[ یکشنبه 30 تیر 1392 ] [ 10:30 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

دوشنبه ها: باسن، پاها و چرخش

الف- بایستید، پاهای خود را کنار هم بگذارید. به نوبت هر پا را به سمت جلو، پهلوها، و عقب بالا و پایین ببرید.

یک پا را از پهلو بلند کنید، و آن را از ناحیه ی مفصل لگن به سمت داخل بچرخانید. پا را به سمت خارج بچرخانید، آن را بکشید و به طول یک گام بلند از پهلو پایی آورید. پا را به پای دیگر بچسبانید، و سپس حرکات فوق را با پای دیگر تکرار کنید.

ب- یک پا را از عقب بلند کنید، و آن را از ناحیه ی مفصل لگن به سمت داخل بچرخانید. پا را در همان ارتفاع به سمت خارج بچرخانید و تمام بدن را به دنبال حرکت آن نیم چرخی بدهید. پا را پایین آورده، راه بروید. در حالی که یک قدم جلو دارید بایستید، پای عقبی را بلند کنید و همان چرخش قبلی را، در جهت مخالف، انجام دهید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: تمرینات روزانه، تئاتر،  
[ پنجشنبه 20 تیر 1392 ] [ 02:29 ب.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

یکشنبه: شانه ها، دست ها، راه رفتن، چرخاندن

الف- بایستید، پاها را از هم باز کنید، و دست ها را از پهلوها تا ارتفاع شانه بالا آورید. سرشانه ها را به طرف داخل، و به سمت خارج بچرخانید سپس دست ها را بیاندازید.

ب- مانند قبل دست ها را بلند کنید، و سر شانه ی چپ را به داخل، و سر شانه ی راست را به خارج بچرخانید. سپس سر شانه ی راست را به داخل و سر شانه ی چپ را بچرخانید، و این حرکت را با تغییر دادنسر شانه ها ادامه دهید. در ابتدا به آهستگی شروع کنید و به تدریج بر سرعت حرکت بیافزایید، و در پایان دست ها را بیاندازید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: تمرینات روزانه، تئاتر، بازیگری،  
[ چهارشنبه 12 تیر 1392 ] [ 10:28 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

پس از شل کردن بدن و تمرین برای قدرت ارتجاعی، روزانه بر قدرت تحرک اعضای مشخصی از بدن تمرکز کنید و روی همراهی صدا و حرکت کار کنید.

شنبه : لگن خاصره، ستون فقرات و راه رفتن

الف- بایستید، پاها را از هم باز کنید، و به آرامی زانوها را خم کنید. لگن را به پایین انداخته، به جلو و عقب حرکت بدهید.

ب- چهار دست و پا قرار بگیرید و ستون فقرات را به اطراف بچرخانید، و به سمت خارج و داخل سوق بدهید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: تمرینات روزانه، بازیگری، لگن خاصره، ستون فقرات، تئاتر،  
[ چهارشنبه 5 تیر 1392 ] [ 09:27 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

پس از شل کردن بدن، برای قدرت ارتجاعی آن تمرین کنید.

نوسان های پاندولی

سر را به جلو انداخته، از یک طرف به طرف دیگر نوسان دهید.

سر را از ناحیه ی پشت بلند کنید.

بایستید، هر دو پا را کنار هم بگذارید و دست ها را بلند کنید. از ناحیه ی کمر خود را به جلو بیاندازید، و به دنبال شتاب اولیه ی آن، بالا تنه را نوسان دهید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: تمرینات روزانه، نوسان پاندولی، تئاتر،  
[ جمعه 10 خرداد 1392 ] [ 10:26 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

بایستید، پاها را در حدود 30 سانتی متر از هم باز کنید، و نفس را به درون بکشید. ضمن بیرون دادن نفس با صدا، بالاتنه را به جلو خم کنید، به طرف درون بکشید، و در حالی که زانوها را خم می کنید بالاتنه را بر روی آن فرو بیاندازید. ضمن نفس کشیدن، پاها را مستقیم کنید و ستون فقرات را به سمت بالا بکشید.

چهار دست و پا بشوید و ستون فقرات را بجنبانید.

برخیزید، بایستید، کمی پاها را از هم باز کنید. سر را به جلو بیاندازید، آن را تکان بدهید، و سپس از آخرین نقطه ی گردن به تدریج بلند کنید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: تمرین روزانه، بازیگری، تئاتر،  
[ شنبه 28 اردیبهشت 1392 ] [ 08:25 ب.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

این اجمال، به طور عمومی در تمرینات بدنی شما را یاری می دهد. حرکات بدنی نباید شما را خسته کند، بلکه باید در حدی باشد که شرایط بدن را مناسب برای انجام تمرینات و اجرای نمایش بسازد. بهتر است به جای آنکه صرفاً به تکرار تمرینات بپردازید، تعمق و تفکر را نیز در کنار آن همراه کنید. حرکات را در ابتدا به آهستگی، و با توجه به جزئیات آنها، انجام دهید و پس از روانی کار، ریتم ان را تندتر کنید.

تقسیمات ذیل بستگی به زمان و مکان مناسب دارد:

الف- تمرین روزانه به مدت 15 دقیقه

ب- تمرین روزانه به مدت 30 دقیقه

ج- تمرین روزانه به مدت یک ساعت

ادامه دارد ...
طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: تمرینات بدنی، بازیگری، تئاتر،  
[ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 ] [ 10:21 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

شما با جا به جایی تخیل، به نوعی دیگر فکر، احساس و حرکت می کنید، و خویشتن را به قالبی دیگر فرو می برید و بر آن منطبق می سازید. زمین از شکل چوب، به آب، و یا به سنگ تغییر می یابد، و شما پا به سطوح دیگر می گذارید. هوا از حالت عادی به گرم و سرد، دود آلود و صاف، دگرگون می شود، و شما هوایی دیگر تنفس می کنید. با تلفیق ذهن و بدن، شخصیت جدیدی را به وجود می آورید و تماشاگر را به درون واقعیت نمایش می کشانید. هر موجودی و هر انگیزه ای می تواند به درون نمایش راه یابد و شما بدون استثنا برای درک آن پا بیرون می گذارید. دور یا نزدیک خود را به مخاطره می افکنید. همانند همسایه ی خود، به درون خانه ی دیوار به دیوار می افتید. همچون موش صحرایی در جنگل، ماری را تعقیب می کنید و می کشید. مثل عضو یک خانواده ی اشرافی، از جامعه ای معین، و در بعد تاریخی معین، به رقص می پردازید. 


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر و بدنش، انتقال فکر، تئاتر،  
[ شنبه 21 اردیبهشت 1392 ] [ 07:50 ب.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

کاملاً طبیعی است که از نقطه ای به نقطه ی دیگر بروید یا بدوید، و یا همزمان هم راه بروید هم حرف بزنید. همچنین شما سرشار چنان انرژی می باشید که به شما امکان جست و خیز می دهد، که برای بچه ها امری طبیعی است. بدون هرگونه تمرین قبلی، راه رفتن شما به صورت رقص، و حرف زدنتان به شکل آواز در می آید. در سطح پیشرفته تر، یعنی آمادگی برای اجرای نمایش، طبیعی است که تمرین «مکان یابی» و «حرکات عمومی» و «حرکات شخصی» در روی صحنه به طور جدا تمرین شود و چندی قبل از نخستین شب اجرا، تمرین عمومی صورت بگیرد. اجرای نمایش در برابر تماشاگران نیاز به گرایش طبیعت به سوی هنر دارد و دانسته هایی را طلب می کند. فعالیت های بدنی طبیعی و ساده ای چون راه رفتن و دویدن، موقعی که تجزیه شوند، پیچیده می شوند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بازیگر و بدنش، تئاتر،  
[ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ] [ 05:49 ب.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

فعالیت های بدنی، به هنگامی که تمام وجود شما را شامل می شود.، نباید، و ضرورتی هم ندارد، که کمترین مزاحمتی برای شما ایجاد کند. فکر کنید که از شما می خواهند به سرعت روی زانو های خود فرو افتید، همزمان بالاتنه و دست ها را به بالا بکشید، و با تمام قدرت آواز بخوانید. سقوط بر روی زانو ها دردی زودگذر را باعث می شود که تأثیر آن بر روی چهره، شانه ها، و صدا مشاهده می شود، و حواس تماشاگر را از پی گیری سیر نمایش منحرف می سازد. عضلات قسمت پایینی بدن، که سهولت تحرک لگن، پاها، و زانوها را موجب می شود، به بالاتنه امکان می دهد که آنرا حرکت دهید یا حرکت ندهید، و یا صدا را به هر میزان که مایلید به کار بگیرید. این عضلات، عضلات درونی را می پوشانند، و شما باید به عرض و طول عضلات بزرگ تر برای قدرت بخشیدن به حرکات خود کاملاً اعتماد کنید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بازیگر و بدنش، تئاتر،  
[ پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 ] [ 05:48 ب.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

سفت یا شل کردن تارهای صوتی تولید صدای ناهنجار می کنند. سفت یا شل کردن عضلات موجب پیدایش حرکات ناهنجار می شوند. چنانچه از نظر عمومی بدن دارای وضعیت نا متعادل باشید به زمین می افتید و قدرت برخاستن ندارید. اگر هم عضلات خود را شدیداً منقبض سازید به هیچ وجه قادر به حرکت نخواهید بود و در صورت تقلا کردن به خود صدمه می زنید. هنگامی که بدن شما در حالت تعادل و هماهنگی قرار دارد که تمام اعضاء در جای خود قرار داشته رگ و پی ها و عضلات دارای طول، قدرت، و خاصیت ارتجاعی کامل باشند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بازیگر و بدنش، تئاتر،  
[ جمعه 6 اردیبهشت 1392 ] [ 10:45 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

الف: عمل در مورد شما صورت گرفته؛ ضربه مشتی خورده و به زمین فرو می افتید ( این حرکت در واقع تجربه ای است برای فرو افتادن تمامی وزن شما، و نیاز به عدم مقاومت جسمی شما دارد).

ب: می گذارید عمل در موردتان صورت بگیرد؛ نیروی خود را از دست می دهید و به اطراف کشیده می شوید و نوسان می کنید (این حرکت تجربه ای است برای آنکه خود را در اختیار دیگران قرار دهید، و نیاز به رهایی تمام عضلات بدن دارد).

ج: عمل را خود انجام می دهید؛ نیروی خود را جمع می کنید، از جا بلند می شوید و حرکت می کنید (این حرکت تجربه ای است برای بازگشت از حالت سقوط، و نیاز به جهندگی و حالت ارتجاعی عضلات دارد).


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر، بازیگر و بدنش، تئاتر،  
[ سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 ] [ 12:55 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]

تمرین های حرکتی شما از استخوان ها، و بافت ها و عضلات متصل به آنها، اغاز می شود. اساسی ترین بخش بدن شما ستون فقرات است. شناخت اجزاء آن همانقدر اهمیت دارد که ارتباط دادن آنها به یکدیگر.

جی. ک. چسترتون، زیست شناس، اظهار می دارد که «این اندیشه عجیب ذهن بشریت را مورد هجوم قرار داده که اسکلت بدن نمونه ی مرگ است. . . (به جای این اندیشه که) نشانه ی اصلی حیات به شمار می رود».

ستون فقرات از 24 مهره ی اصلی و 9 مهره ی کاذب تشکیل شده است. مهره های اصلی به وسیله ی غضروف از یکدیگر جدا شده اند که امکان حرکت را فراهم می آورند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: بازیگری، 
برچسب ها: بازیگر و بدنش، بازیگر و ستون فقرات، تئاتر،  
[ چهارشنبه 28 فروردین 1392 ] [ 12:53 ق.ظ ] [ سمانه عزیزخانی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3  

درباره وبلاگ


لوگوی اختصاصی کانون تئاتر

توی صحنه غریب زندگی هممون در نقش یک بازیگریم

باهمیم تو بازیای روزگار از درون هم ولی بی خبریم

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


English / Arabic / French / Turkish / Persian  تماس با ما Online Userدر این وبلاگ
در كل اینترنت
ایجاد خبرنامه ایمیلی

  • کد موزیک
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات